МОН  Новини  
01-08-2015 04:24
 
 
МОН  ЦЕНТРАЛА на  МОН:
 тел.:   9217799,
 факс: 9882485

Адрес: София 1000
бул.: "Княз Дондуков" 2A
Административно обслужване
8:30 - 19:00 ч.Начало  |   Общо образование  |   Професионално образование  |   Висше образование  |   Наука  |  
 
Грамоти за класираните на първите места ученици на националния кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру"   Снимки

 Developed by NIT
Дирекция Международно и европейско сътрудничество   |    Център за развитие на човешките ресурси   |    Европейско икономическо пространство   |    Sciex Programme   |    CEEPUS   |    Българско гражданство   |    Национален седмичник за образование и наука   |    Фонд Научни изследвания   |    Европейско пространство за висше образование   |    European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET)   |    Квалификация на педагогическите специалисти   |    ОПАК. Експерти в действие   |    Моята детска градина и моето училище